Login Clienţi

Politica de confidentialitate

 

1. Informaţii privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Îţi mulţumim că vizitezi site-ul nostru. Când vizitezi site-ul LocalizareGratis.ro, când ne contactezi sau când apelezi la serviciile noastre, ne încredinţezi informaţiile tale.

Scopul acestei Politici de confidenţialitate este să îţi explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele.

Îţi luăm în serios confidenţialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienţi de faptul că informaţiile tale personale îţi aparţin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranţă și să procesăm cu atenţie informaţiile pe care le împarţi cu noi. Nu oferim informaţii unor părţi terţe fără a te informa. Aceste informaţii sunt importante. Sperăm că le vei citi cu atenţie.

Noi, Computer Force SRL, ne angajăm să protejăm datele personale ale utilizatorilor ("voi") pe care le colectăm atunci când vizitaţi site-ul nostru LocalizareGratis.ro și orice subsite ("Platformă"). Mai jos veţi găsi mai multe informaţii despre datele personale pe care le colectăm atunci când utilizaţi Platforma și despre cum și in ce scop procesăm aceste date.
Intrebările legate de protecţia datelor in legătură cu Platforma noastră pot fi trimise ofiţerului nostru pentru protecţia datelor folosind datele de contact de la secţiunea 2.2 de mai jos. Regulamentul UE privind protecţia generală a datelor (GDPR) guvernează modul in care datele dvs. personale sunt colectate, .

 

Prin navigarea pe site-ul LocalizareGratis.ro sau prin contactarea noastră prin formular declarari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politică de confidenţialitate”.

 

2. Informaţii generale

Potrivit Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului  (UE) 679/2016 (aplicabil în România din 25 mai 2018), Computer Force SRL este operator de date cu caracter personal.

Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Potrivit legislaţiei, tu, în calitate de vizitator al site-ului ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

 

2.1 Controlor de date

a) Pentru persoanele FIZICE care utilizeaza situl sau Platforma noastra,

Controlorul de date pentru prelucrarea datelor dvs. personale atunci când utilizaţi platforma suntem noi: Computer Force SRL
Str. Coriolan Brediceanu, nr. 10
(City Business Center, corp B parter)
300011, Timisoara, Romania

Email contact

 

b) Persoanele Juridice care utilizeaza situl sau Platforma noastra, sunt considerati Controlori de date pentru angajatii proprii care folosesc vehiculele pe care sunt montate aparate GPS si sunt responsabile de conformarea si respectarea regulilor privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale propriilor angajati.
In cazul persoanelor juridice, noi suntem Imputerniciţi.

 

2.2 Ofiţer de protecţie a datelor
Puteţi contacta ofiţerul nostru pentru protecţia datelor după cum urmează:

Computer Force SRL

Ofiţer de protecţie a datelor

Str. Coriolan Brediceanu, nr. 10
(City Business Center, corp B parter)
300011, Timisoara, Romania

Email contact

 

3. Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

 

3.1 Date personale Datele personale inseamnă toate informaţiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.
Acestea includ date cum ar fi numele dvs. de familie, numele, numărul de telefon, adresa poștală și adresa de e-mail, locatiile GPS transmise catre Platforma de aparatele GPS instalate de dvs. pe vehicule,
și toate categoriile de date menţionate mai jos pe care le introduceţi atunci când vă inregistraţi pe platformă, sau altfel utilizaţi un serviciu oferite prin platforma noastră.

 

3.2 Datele tehnice pe care le colectăm și le inregistrăm când accesăm serverele noastre pe care rulează Platforma Când accesaţi Platforma, colectăm următoarele informaţii: Data și ora accesării platformei adresa IP Limba de sistem utilizată Informaţiile de acest tip sunt colectate numai in formă anonimă și prelucrate de noi pentru ca platforma să fie afișată mai bine pe dispozitivul dvs. și in formă statistică pentru a ne ajuta să imbunătăţim platforma.

 

3.3 Inregistrarea pe platformă Dacă doriţi să utilizaţi serviciile de localizare prin GPS a vehiculelor dvs. pe platforma noastră, trebuie să comandati aparatele GPS, sa le montati pe vehiculele dvs, iar apoi vă vom inregistra ca utilizator. Pentru a vă inregistra, si a va furniza aparatele GPS, vă colectăm datele personale cum ar fi numele și prenumele, adresa de livrare a aparatelor, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail (denumite impreună "date de inregistrare").

Vom folosi numarul de mobil doar pentru a va trimite notificari de plata, iar adresa de email doar pentru a va trimite facturi si notificari de plata.

Temeiul juridic pentru colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor de inregistrare, este articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR, in timp ce prelucrarea este necesară pentru a efectua contractul pe care l-aţi incheiat prin inregistrarea pe platformă. Pentru prelucrarea parolei, temeiul juridic este articolul 6 (1) (b) GDPR.

 

3.4 Istoric locatii GPS in contul dvs. de utilizator. Procesăm datele colectate si transmise de aparatele GPS instalate pe vehiculele dvs. in conformitate cu Termenii nostrii de utilizare pentru a le pune la dispoziţie in contul dvs. de utilizator pe platformă și in scopul manipulării acestora prin raportările dumneavoastră in contextul serviciului oferit. Temeiul juridic al acestei prelucrări este prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, adică prelucrarea este necesară pentru a efectua un contract pe care l-aţi incheiat.

 

3.5 Cookies Platforma noastră utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care conţin informaţii pentru a identifica vizitatorii repetaţi numai pe durata vizitei lor pe site-urile noastre de internet. Cookie-urile sunt salvate pe hard disk sau in orice altă memorie permanentă a dispozitivului terminal. Cookie-urile de pe paginile noastre web nu conţin niciun fel de date personale despre dvs. Cookie-urile vă scutesc de necesitatea de a introduce date de mai multe ori, pentru a vă facilita transmiterea anumitor conţinuturi și pentru a ne ajuta să identificăm interesul dvs in special pt oferta noastre online. Acest lucru ne permite să adaptăm conţinutul platformei noastre mai exact la nevoile dvs. Dacă doriţi, puteţi dezactiva cookie-urile in orice moment prin setările browserului. Utilizaţi funcţia de ajutor a browserului dvs. pentru a afla cum puteţi schimba aceste setări. Mai multe detalii despre cookie-uri gasiti aici.

 

4. Marketing

Dacă ne-aţi dat acordul dvs. și / sau dacă sunt indeplinite cerinţele legale, vom folosi datele dvs. personale furnizate in timpul inregistrării descrise in secţiunea 3.3 de mai sus pentru a vă trimite informaţii despre promoţiile și ofertele noastre speciale.

 

5. Drepturile dumneavoastră

In conformitate GDPR, dumneavoastră ca persoană vizată aveţi diferite drepturi in ceea ce privește datele dvs. personale și prelucrarea acestor date in calitate de controlor de date. Pentru a afla mai multe informatii puteti contacta ofiţerul nostru pentru protecţia datelor (a se vedea mai sus, secţiunea 2.2). Reţineţi că responsabilul nostru pentru protecţia datelor vă poate solicita să vă identificaţi ca persoană vizată (de exemplu, prezentând o copie a actului dvs. de identitate); in cazul in care se afirmă astfel de drepturi, trebuie să ne asigurăm că aceste drepturi sunt intr-adevăr afirmate de persoanele vizate pentru a evita utilizarea abuzivă de către terţi in detrimentul persoanei vizate.

 • Dreptul de retragere a consimţământului;

În situaţia în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, (de exemplu pentru primirea de e-mailuri promotionale) îţi poţi retrage consimţământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui Email contact cu subiectul „retragere consimţământ” .

Inregistrarea si prelucrarea pozitiilor GPS de la vehicule se bazeaza pe contractul de furnizare conform termenilor contractuali cu care ati fost de acord in mod explicit. Noi vom putea inceta prelucrarea si stocarea datelor GPS si stergera acestora, conform termenilor contractuali, in urma unei cereri scrise, trimisa in original pe adresa noastra.

 • Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
 • Dreptul de a te adresa justiţiei;
 • Dreptul de acces;

Ai  dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.

 • Dreptul la rectificare;

Ai dreptul de a obţine de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. tinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

În situaţiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimţământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obţine ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.

 • Dreptul la restricţionarea prelucrării;

Ai dreptul de a obţine din partea noastră restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

(d) te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

 • Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă

Nu ai acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la bază consimţământul tău explicit.

 • Dreptul la plângere către autoritatea de supraveghere
In conformitate cu articolul 77 din GDPR, aveţi dreptul de a vă plânge autorităţii de supraveghere dacă considerati că prelucrarea datelor lor cu caracter personal are loc in mod ilegal. Autoritatea de supraveghere competentă pentru noi este:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din Romania

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211

 

Te rugăm să reţii următoarele:

 • Perioada de timp: Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.
 • Restricţionarea accesului: în anumite situaţii, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispoziţiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.
 • Imposibilitatea de a te indentifica

În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser.

În astfel de cazuri, în cazul în care nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării tale, cu excepţia cazului în care furnizezi informaţii suplimentare care să permită identificarea.

 

Cum Îţi exerciţi drepturile

Pentru a-ţi exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi prin Email

 

6. Durata depozitării

In conformitate cu legile aplicabile privind protecţia datelor, suntem obligaţi să ne asigurăm că durata stocării datelor noastre personale este limitată la ceea ce este strict necesar. Potrivit articolului 17 alineatul (1) GDPR, datele cu caracter personal prelucrate in scopuri particulare care nu mai sunt necesare in scopul stocării trebuie eliminate sau anonimizate. Prin urmare, vom șterge datele dvs. după ce vă dezabonaţi de la serviciile noastre și după expirarea termenelor limită ulterioare și a perioadelor legale de păstrare. Aceste perioade de păstrare obligatorii decurg, in special, din dispoziţiile dreptului comercial.

 

7. Transmiterea către ţările terţe

În prezent, nu transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzător, îţi vom prezenta garanţiile aferente și îţi vom solicita consimţământul.

In numele nostru, Google poate utiliza informaţiile din Google Analytics și poate transfera informaţiile generate despre utilizarea sitului nostru de la adresa localizaregratis.ro prin cookie-ul Google analitics, către un server Google din SUA și să le stocheze acolo. Google sa angajat să respecte protecţia privată UE-SUA și să obţină certificarea corespunzătoare. Comisia Europeană, prin decizia din 12 iulie 2016 (documentul C (2016) 4176), a hotărât că SUA oferă un nivel rezonabil de protecţie a datelor cu caracter personal, care pot fi transmise de la Uniunea Europeană organizaţiilor din Statele Unite care sunt inregistrată in prezent la schema de protecţie a confidenţialităţii UE-SUA.

 

8. Modificări la această politică de confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza din când in când această politică de confidenţialitate. Actualizările acestei politici de confidenţialitate vor fi publicate pe Platforma noastră.

Modificările sunt valabile de la data publicării pe Platforma noastră. Prin urmare, vă sfătuim să vizitaţi in mod regulat acest site pentru a vă informa cu privire la orice actualizări care au fost făcute.

 

Ultima actualizare: 7 mai 2018

 

COMPUTER FORCE SRL este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 0025300; Numar infochiosk: 559847339420; Data: 09/11/2016